ترجمه های قرآن هم گرفتار کتاب سازی شده اند
60 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گزارش میراث ) دوره دوم، تیر 1391 - ضمیمه شماره 2 (2 صفحه - از 80 تا 81)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی