فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی: نسخه های 9601 تا 10000
51 بازدید
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5594-10-2
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ابو الفضل حافظیان بابلی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، زمستان ۱۳۸۸، تهران. این مجلد از فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی شامل ۴۰۰ نسخه (نسخه های شماره ۹۶۰۱تا ۱۰۰۰۰) گامی دیگر از تلاشهای فهرست نگاران نسخ خطی مجلس در چهره گشایی از گنجینه نفایس آن کتابخانه است. در این مجلد مجموعه اسماعیل امیر خیزی از رجال مشروطه معرفی شده است. اسماعیل امیرخیزی ( ۱۲۹۴ق - ۲۷ بهمن ماه ۱۳۴۴ ش) از رجال ادب و سیاست و از یاران و مشاوران شیخ محمد خیابانی است که از ایشان آثار زیر به جا مانده‌است: ۱. تصحیح بوستان سعدی؛ ۲. قطعات منتخب زبان فارسی؛ ۳. تصحیح دیوان عنصری؛ ۴. قیام آذربایجان و ستارخان؛ ۵. تاریخ فرهنگ و ادب آذربایجان؛ ۶. قصاید و اشعار، که بیشتر در مجله ارمغان منتشر شده؛ ۷. مقالات که بیشتر در مجله وحید منتشر شده؛ ۸. قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران. علاوه بر مجموعه امیر خیزی مجموعه ای از تقریرات فقهی و اصولی و منظومه های کردی، مجموعه ای در معما، سفرنامه ها، اسناد و نامه های تاریخی و همچنین تعدادی نسخه هنری و تزئینی (به اصطلاح صندوقی) از نفایس معرفی شده در این مجلد است. نسخه ای از استبصار همراه با اجازه فخرالدین طریحی (ش ۹۶۱۰) کتابت ۱۰۶۳، مجموعه طبقات الصوفیه (ش ۹۶۶۰) کتابت ۶۲۰ق، مجموعه تقویم التاریخ حاجی خلیفه به ترکی (ش ۹۶۶۹)، فض الختام از صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی (ش ۹۷۰۵) کتابت ۷۵۳ق، ترتیب رجال النجاشی قهپایی (ش ۹۷۰۷) کتابت ۱۰۱۸، مجموعه مسائل فقهیه منسوب به ابن فهد حلی (ش ۹۷۳۲) کتابت ۸۵۱ق، مطلع الدقایق میبدی (ش ۹۹۱۸) کتابت ۸۸۶ق و ... ازنسخ معرفی شده در این مجلد هستند. فهرست الفبائی نسخه های این مجلد در انتهای کتاب است. بخش پایانی کتاب مزین به تصاویری زیبا از بعضی نسخ معرفی شده در این مجلد است.