نگاهی به کتاب «جوامع الکلام فی دعائم الاسلام»
42 بازدید
محل نشر: سفینه » تابستان 1383 - شماره 3 (19 صفحه - از 115 تا 133)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
«جوامع الکلام فی دعائم الاسلام» یکی از جوامع حدیثی چهارگانه‌ای است که توسط محدثان متأخر تألیف شده است. مؤلف این کتاب « محمد بن شرف‌الدین علی موسوی جزائری» مشهور به سید میرزا جزائری که از معاصران ملا محسن فیض کاشانی، شیخ حر عاملی و علامه مجلسی است، آن را بر سیاق کتاب «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان»، اثر مشهور حسن‌بن زین‌الدین (فرزند شهید ثانی و معروف به شیخ حسن صاحب معالم)، تدوین کرده است. وی قصد داشت با تألیف این کتاب به تکمیل و توضیح مباحث کتاب « منتقی‌الجمان » بپردازد. مقاله حاضر به معرفی کتاب «جوامع الکلام » می‌پردازد. کلیدواژه ها : منتقی‌الجمان ،شیخ حسن صاحب معالم ،حسن بن زین‌الدین ،جوامع حدیثی ،حدیث شیعه، قرن یازدهم هجری قمری ،جوامع‌الکلام فی دعائم الاسلام ،جزائری، محمدبن شرف‌الدین علی ،سیدمیرزا جزائری
آدرس اینترنتی