گنجینه های دست نویس های اسلامی در جهان: نویافته های گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران
44 بازدید
محل نشر: نسخه پژوهی » پاییز 1385 - شماره 3 (76 صفحه - از 399 تا 474)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای شناسایی گنجینه‌های دست‌نویس‌های اسلامی در ایران،تلاش‌هایی صورت گرفته است، از جمله:پژوهش دکتر هادی شریفی و استدراک احمد رضا رحیمی ریسه.این گفتار که در تکمیل یافته‌های پیشین یا تصحیح اطلاعات آنها فراهم آمده-حدود 350 مجموعه را که‌ دست‌نویس دارند،برای نخستین بار می‌شناساند.و اطلاعات مربوط به 100 مجموعهء یاد شدهء پیشین را تصحیح می‌کند. این گفتار،مجموعه‌های 62 شهر ایران را با 115/000 دست‌نویس جدید و 175 جلد فهرتس‌های چاپ شده می‌شناساند.این اعداد و ارقام،ضرورت گام‌های استوار برای تداوم کار فهرست‌نویسی را می ساند. کلیدواژه ها : دست‌نویس‌های اسلامی ،کتابخانه‌های ایران ،کتابخانه‌های عمومی ،کتابخانه‌های‌ خصوصی ،فهرست‌های نسخه‌های خطی
آدرس اینترنتی