یادداشت های یک فهرست نگار
43 بازدید
محل نشر: کتاب ماه کلیات » آذر 1389 - شماره 156 (2 صفحه - از 30 تا 31)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی