سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دارالحدیث 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره) 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشی